Latihan 1 Tema 1: Keluarga

A) Isi tempat kosong dengan huruf kecil yang betul.

1. (   )   b   2.(   )   d   3. (   )   f   4.(   )   h   5. (   )   j    k

B) Isi tempat kosong dengan huruf besar yang betul.

1. (   )   M   2.(   )   O   3. (   )   Q  4.(   )   S   5. (   )  U   V

C) Padankan haiwan dengan bunyi haiwan yang betul.

1. Lembu                      kuak, kuak, kuak


2. Kucing                      miao, miao, miao


3. Itik                            boh, boh, boh      


4. Kambing                    kok, kok, kok  
   

5. Anjing                        kung, kung, kung


6. Ayam Jantan            bek, bek, bek                          

D) Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

     Keluarga Siti ada lima orang. Bapa Siti seorang guru. Emak Siti pula seorang suri rumah tangga.
    Siti ada seorang abang dan seorang adik. Siti juga ada seekor kucing. Siti selalu bermain dengan kucing  di halaman rumah.
    Siti sayang akan keluarganya. Mereka hidup gembira bersama-sama.

1. Keluarga Siti ada berapa orang?
    A. Tiga             B. Lima

2. Bapa Siti bekerja sebagai ______________.
     A. guru             B. polis

3. Siti ada seekor______________.
    A. anjing           B.kucing 

4. Siti selalu bermain dengan kucingnya di mana?
    A. Halaman rumah             B. Dalam rumah

5. Siti sayang akan _____________________.
    A. keluarganya                   B. kucingnya

Jawapan:
A. 1.a  2.c  3.e  4.g  5. i
B. 1.L  2.N 3.P 4.R 5.T
C. 1.Lembu-boh, boh, boh
    2. Kucing-miao, miao, miao
    3. Itik-kuak, kuak, kuak
    4. Kambing- bek, bek, bek
    5. Anjing- kung, kung, kung
    6. Ayam Jantan- kok, kok, kok
D. 1.B 2.A 3.B 4.A 5.A

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 comments:

Post a Comment